Podmínky chovu

Chovný pes - smí být použit do chovu od věku 15-ti měsíců, pokud úspěšně absolvoval klubovou či speciální výstavu ve třídě otevřené nebo mezitřídě a obdržel hodnocení výborný, velmi dobrý nebo dobrý a při bonitaci hodnocení chovný.

Chovná fena - smí být použita do chovu od věku 15-ti měsíců, pokud úspěšně absolvovala klubobou či speciální výstavu ve třídě otevřené nebo mezitřídě a obdržela hodnocení výborná, velmi dobrá nebo dobrá a při bonitaci hodnocení chovná.

Majitel chovného psa - obdrží 10 kusů krycích listů a ručí za to, že jeho pes bude krýt pouze feny, které splnily podmínky chovnosti.

Majitel chovné feny si sjednává krytí s majitelem krycího psa sám, nejlépe s dostatečným časovým předstihem a písemně (předejde tak pozdějším nedorozuměním).

Pokud nemá majitel feny dosud chráněný název chovatelské stanice, zašle písemnou žádost (  formulář ke stažení  ) na adresu: ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy. (počítejte s tím, že vyřízení žádosti může trvat až 3měsíce)

Chovná fena smí mít vrh jednou v kalendářním roce.

Zahraniční krytí - žádost o vystavení krycího listu pro zahraniční krytí se podává hlavnímu poradci chovu spolu s fotokopií průkazu původu zvoleného psa.

Vrh -

a/ narození štěňat nahlašte poradci, kterého jste si zvolili. Budou Vám zaslány žádanky o tetovací čísla a přihlášky k zápisu štěnat

b/ vyplněnou žádanku o tetovací čísla zašlete na adresu:  ČMKU
                                                                                    Plemenná kniha 1
                                                                                    Maškova 3
                                                                                    182 00 Praha 8 - Kobylisy

(I když jste se rozhodli štěňata čipovat, musíte požádat o přidělení tetovacích čísel. Tetovací čísla jsou zároveň číslem zápisu v plemenné knize a v průkaze původu a párují se s číslem čipu).

c/ po označení štěňat (všechna štěňata musí být označena stejným způsobem) zašlete přihlášku vrhu  příslušnému poradci, který ji zkontroluje a zašle na plemennou knihu ĆKS k vyhotovení průkazu původu

K přihlášce přiložte:
1) doklad o zaplacení členského příspěvku
2) doklad o zaplacení krycího poplatku
3) fotokopii žádanky s vypsanými jmény štěňat a přidělenými tetovacími čísly - v případě čipování štěňat musí být jasné,
    ke kterému jménu štěněte a přidělenému číslu čip patří
4) volně přiložené kódy čipů - budou vlepeny do průkazů původu štěňat
5) 2x krycí listy
6) u prvního vrhu feny originál jejího PP
7) u zahraničního krytí fotokopii průkazu původu psa                                                     


Každý majitel chovné feny a chovného psa  udělá nejlépe, když naváže kontakt s poradcem chovu, který mu dá potřebné informace.

 

Poradci chovu:

 

v současné době se obracejte na jednatelku klubu Ivanu Gottliebovou - kontakt ZDE