Chcete-li se s námi spojit, využijte tento formulář

Členské příspěvky na rok 2018 zasílejte na bankovní účet č.: 200024349/0800 variabilní symbol :
datum narození člena KCHHP, do poznámky příjemce uveďte jméno a příjmení člena klubu

Termín platby: do 15.3.2018

Výše příspěvků ZDE