KLUB

Do roku 1979 byli chovatelé malých pinčů sdruženi do "Klubu malých plemen" při Českém svazu chovatelů. V této době dlouholetý chovatel malých pinčů - p. Bohumil Boháč napsal článek, ve kterém upozornil na malou chovatelskou základnu a nebezpečí vymizení plemene z Československé plemenné knihy. Na základě tohoto článku jsem byla Českým svazem chovatelů požádána o pomoc při regeneraci plemene.

Stála jsem u zrodu Českomoravského klubu chovatelů pinčů, který byl založen v roce 1979 a sdružoval pouze chovatele malých pinčů. V roce 1982 jsem dovezla do naší republiky první dvě feny středního pinče. Na výstavách vzbudily značný zájem a tak se chov nejen malých, ale i středních pinčů začal nadějně rozbíhat a obě plemena zde získala mnoho příznivců.                  

Českomoravský klub chovatelů hladkosrstých pinčů pořádá pravidelně speciální a klubové výstavy, spojené s bonitací. Každoročně rovněž pořádá již tradiční přátelská setkání všech chovatelů pinčů - "Den pinče". Na programu jsou různé soutěže a ukázky práce našich chovatelů s jejich čtyřnohými kamarády. Jsou zde vítáni i majitelé psů bez průkazu původu! Den pinče se těší veliké oblibě, panuje zde přátelská atmosféra a zažije se mnoho legrace!


Jaroslava Dvořáková