Co musí pes umět

1. Váš pes musí po delší dobu zůstat pozorně a klidně stát v tzv. výstavní pozici.
2. Pes musí vedle Vás v kruhu vesele běžet, aniž by táhl nebo zaostával, na co nejvíce povoleném vodítku a v takové rychlosti a směru, jeké si Vy sami určíte.
3. Pes si musí bez odporu nechat prohmatat celé tělo od cizího člověka a vystavovatel musí být schopen předvést rozhodčímu i chrup psa.

 

 

SKUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOČNÍ POHLED pro ověření přítomnosti všech zubů a obzvláště pak P1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZCELA OTEVŘENÁ TLAMA por ověření přítomnost stoliček M3

 

 

 

 

 

 

 

 

Z posuzování je vyloučen jedinec s vadami, které standard uvádí jako vady vylučující, dále jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. Také může být vyloučen z posuzování pes, který v kruhu projevuje agresivitu, ať už na psy nebo na rozhodčího, případně pokud pes není schopný ukázat chrup.